søndag 23. juni 2013

Fra Patras til Galaxidhi

 Vi forlot Patras by litt ut på formiddagen. Det blåste friskt, rundt 12 s/m. Men det var meldt at det skulle løye litt ut på dagen, så mannskapet var med friskt mot. I reglementet for å passere under broen, står det at vi må be om tillatelse hos Rion Traffic, 5 nm før broen. Og med litt hjelp fra Morgengry, fikk vi kontakt og tillatelse. Det skulle blitt mye å gjøre i Norge om det samme systemet skulle bli innført der. Vi syns jo vi har mange broer hjemme. Lurer på hva de skal gjøre i Hardanger. Og i tillegg til den flotte brua, registrerte vi hele 12 ferjer som trafikkerte den samme strekningen. Men vi fant aldri ut hvorfor de har både bro og ferjer samme sted. Det finnes nok en forklaring. Når det gjelder faktaopplysninger om broen, er den oppgitt til å være 2252 m lang. Og den har 3 kanaler som er åpen for navigering, hver ca 560m vide. Seilingshøyden er 25-45 m. Vår båt har en mastehøyde på 21 m, så vi har god klaring.                                

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar